[x]

September  17   ( 1609 )
  
September  17   ( 6409 )
  
September  17   ( 547 )
  

phan-the-stickz:

"Easy like your dog." "My dog’s dead!" x

September  15   ( 172 )
  
September  15   ( 5772 )
  

fckhowell:

+

September  15   ( 1146 )
  
September  15   ( 989 )
  

I’m done with you Mr. Lester

September  15   ( 6847 )
  
September  15   ( 4484 )
  

gettingmildlysuggestive:

00:00

September  15   ( 3303 )
  

sunsetlester:

little-paper-phans:

dan looks so excited

he looks like a sim celebrating a new item being placed in their home

September  15   ( 5578 )
  

x

September  13   ( 6943 )
  

hcwell:

+

September  13   ( 2933 )
  

arcadelester:

IF I RULED THE INTERNET…

September  13   ( 1019 )
  
September  13   ( 14817 )
  
HW